CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BULONG ỐC VÍT CHẤN HƯNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BULONG ỐC VÍT CHẤN HƯNG

Liên hệ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI BULON,ỐC VÍT

                            CHẤN HƯNG

Địa chỉ : KCN Hải Sơn, Huyện Đức Hòa, TỈNH Long An
Emai l: chanhungtch@gmail.com
Điện thoại : 0903 723 088
Website : chanhung.com.vn


Copyright © 2016 CONGTYTNHHSXTMBULONGOCVITCHANHUNG All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd